درباره سیمرغ

نرم افزار سیمرغ 34000 آغاز تحولی در منابع انسانی کشور

معرفی سیستم‌های منابع انسانی سیمرغ (نرم افزار 34000 مدیریت منابع انسانی)

شرکت سیستم های منابع انسانی سیمرغ با هدف طراحی نرم افزاری برای پیاده سازی استاندارد 34000 منابع انسانی متشکل از تیم تحلیل (مسلط به فرآیندهای استاندارد زیر نظر تیم علمی و اجرایی) و تیم فنی، درکنار استفاده از به روزترین تکنولوژی‌ها برای طراحی و برنامه نویسی، سعی بر آن داشته ابزاری دقیق و کاملا منطبق بر اصول و الزامات استاندارد را برای پیاده سازی فرآیندها و دستیابی به نتایج مورد انتظار در سازمان‌ها در اختیار مجریان استاندارد 34000 قراردهد. این مهم با تکیه بر تجارب ارزشمند حاصل از پیاده سازی فرآیندهای استاندارد 34000 منابع انسانی در سازمانهای مختلف در کنار مبدعین خود استاندارد 34000 حاصل شده است.

فلسفه وجودی ما

از آنجایی که استاندارد 34000 نقشه راهی برای تعالی سیستم های منابع انسانی در جهت تحقق استراتژی های سازمان بوده و ماهیت طراحی آن بر مبنای فرآیندهای تدریجی و مرحله ای می باشد، وجود نرم افزاری به عنوان ابزار پیاده سازی فرآیندها با رعایت شاخص ها و ویژگی های مورد نظر تیم طراحی استاندارد، می تواند در دقت، سرعت و انطباق بیشتر پیاده سازی استاندارد نقش پر اهمیتی را ایفا کند.
درباره ما

هدف از طراحی نرم افزار

هدف از طراحی این نرم افزار تخصصی، دستیابی سازمان به ابزاری دقیق و جامع برای گذار از سیستم ارزیابی عملکرد به سیستم مدیریت عملکرد می باشد. رعایت الزامات علمی و استاندارد در کنار برخورداری از انعطاف لازم برای انطباق با شرایط سازمانی و صنعت مربوطه، مدیران منابع انسانی و مدیریت سازمان را در بهبود عملکرد کارکنان مجهزتر کرده و به جای پرداختن به محاسبات امتیازی و حسابگری، به موضوعاتی چون: برنامه ریزی، هدف گذاری و موافقتنامه بین مدیران و زیر مجموعه مربوطه، ضرورت ثبت وقایع حساس و فرم های بازخور و نیز حاکم بودن منطق توزیع اجباری می پردازد که نتایجی عالی و فراتر از عدد و رتبه فراهم می سازد.

چشم انداز

شرکتی پیشرو در طراحی نرم افزار یکپارچه تخصصی منابع انسانی بر مبنای مدل 34000 در سطح بین المللی
قابلیت توسعه نرم‌افزار و یکپارچگی سامانه‌های دیگر شامل تمامی فرآیندهای 14 گانه استاندارد از دیگر قابلیت قابل توجه این نرم‌افزار می‌باشد.
طراحی متفاوت جزییات نرم افزار با هدف کاهش خطاهای ارزیابی مدیران و کارکنان
تاکید بر استفاده از ابزار توزیع اجباری با قابلیت کالیبره شدن نتایج ارزیابی در سطح واحد و سازمان
به‌روز رسانی براساس آخرین نسخه استاندارد 34000