مقالات سیمرغ

نرم افزار سیمرغ 34000 آغاز تحولی در منابع انسانی کشور

  • 130
  • 7 آذر 1398
  فلسفه مدل 34000
  مدل 34000 نقشه راهی برای تعالی سیستم‌های منابع انسانی در جهت تحقق استراتژی‌های سازمان است. از آنجا که نمی توان همه فرآیندهای منابع انسانی را در زمان کوتاه مستقر کرد.
  بیشتر
  • 102
  • 7 آذر 1398
  شکاف عملکرد
  هدف از طرح کاریکاتور فوق: توصیف مغایرت یا شکاف عملکردی در  مرحله بازخورد طرح مدیریت عملکرد است. بازخورد، ویژگی اساسی همه مراحل ارزیابی عملکرد است.
  بیشتر