معرفی نرم افزار حقوق، مزایا و پاداش

هدف از طراحی ماژول حقوق و مزایای نرم افزار سیمرغ ٣٤٠٠٠ فراهم نمودن بستری مناسب و تکنولوژیک برای پیاده‌سازی مدل جامع 4P مورد تایید سازمان استاندارد جهانی، در سازمان‌ها می‌باشد. این نرم افزار با ارتباط یکپارچه با نرم افزار گریدینگ شغلی، گریدینگ شخصی و همچنین نرم افزار جامع مدیریت عملکرد سیمرغ، سازمان را در محاسبات ناخالص حقوق و مزایای عادلانه کارکنان تا مرحله صدور حکم همراهی می‌کند. به‌روزرسانی هوشمند و توجه به منطق دقیق در اجرا و همچنین انعطاف در گزارش‌گیری جزو ویژگی‌های منحصر به فرد این نرم افزار می‌باشد.

داشبورد متنوع و زیبا

محاسبه دقیق حقوق

گزارشات تفصیلی

ویژگی هامدل جامع 4P
مدل جامع 4P  مطرح شده در استاندارد 34000 به موضوع تعیین حقوق، مزایا و پاداش و مدل جبران خدمات بر مبنای 4عامل:  جایگاه شغلی (Position) - شخص (Person) - عملکرد (Performance)- مشارکت(Partnership ) می پردازد و مبنایی منطقی و در عین حال عادلانه برای تعیین سیستم حقوق، مزایا و پاداش سازمان ها فراهم می سازد.
نرم افزار 4pسیمرغ 34000
نرم افزار 4pسیمرغ 34000 (حقوق، مزایا و پاداش) ابزاری برای پیاده سازی این مدل جامع می باشد. طراحی این نرم افزار که توسط تیم استاندارد 34000  صورت گرفته است کاملا منطق بر مبنای منطق تعیین شده در  مدل 4p استاندارد 3400 بوده و مطابق با آخرین تغییرات به روزرسانی شده است.
دیگر ویژگی های منحصر به فرد
یکپارگی این نرم افزار با نرم افزارهای گریدینگ شخصی، گریدینگ شغلی و مدیریت عملکرد از مزایای منحصر به فرد آن در طراحی بوده و امکان پیاده سازی مدل 4p  به صورت جامع و اثربخش در این نرم افزار فراهم شده است.

مبنای مدل 4P

منطق نرم افزار تعیین حقوق و مزایای سیمرغ بر مبنای مدل 4P (شخص، شغل، عملکرد، شراکت) بوده که اخیرا با اکثریت آرا کشورهای عضو به عنوان یک مدل جهانی پذیرفته شده است.

به روزرسانی خودکار حکم کارکنان

در نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان (سیمرغ34000) آخرین تغییرات در حقوق، مزایا و پاداش به صورت اتوماتیک اعمال میشود و حکم ها به طور خودکار بروزرسانی می شود.

گزارشات متنوع

از سیستم حقوق، مزایا و پاداش می توان گزارشات مختلفی از تفاوت تطبیق ها، حقوق ناخالص، حق شخصی و شغلی و غیره دریافت کرد.

امکان خروجی حکم و قرارداد بر اساس فرمت خاص هرسازمان

شرکت سیستم های منابع انسانی سیمرغ، بر اساس درخواست هر سازمان و یا شرکت، فرمت اختصاصی همان مجموعه را طراحی میکند.

سیمرغ، تعالی انسان در سازمان

چشم انداز سیمرغ؛ معتبرترین شرکت در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تخصصی HR در کشور

سیمرغ انتخاب اول کدام سازمان ها بوده است؟