معرفی نرم افزار سنجش نگرش کارکنان

این نرم افزار ساده و کاربر پسند، جهت سنجش نگرش کارکنان و تحلیل نتایج حاصله بر اساس اســتاندارد 34000 کاربرد دارد. خروجی آن تحلیل شاخص‌هایی نظیر میزان رضایت شغلی، رضایت از مافوق، رضایت از حقوق، رضایت از همکاران، تعهد سازمانی و... است که فراوانی و وضعیت هر یک از 12 شاخص را به تفکیک سن، جنسیت، سنوات خدمت، تحصیلات و پست سازمانی تحلیل می نماید. نتایج بدست آمده اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیم گیری و تحلیل‌های منابع انسانی در سازمان فراهم می آورد. این نرم افزار در بیش از 92 سازمان متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است.

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

تعادل کار و زندگی

ویژگی هاقابل استفاده از تلفن همراه
کارمندان به راحتی از طریق تلفن همراه میتوانند در هر زمان و مکان به سوالات پاسخ داده و فرم را تکمیل کنند. همچنین ادمین میتواند از طریق تلفن همراه به صورت آنلاین نتایج را مشاهده کند.
سنجش وضعیت سازمان
با سوالاتی که در این نرم افزار، کارمندان می بایست به آن پاسخ دهند، وضعیت سازمان در آیتم هایی چون: رضايت شغلي، تعهد سازماني، بهداشت روانشناختي، نبود اعتياد به كار و ... مشخص خواهد شد.
دسترسی آنی به نتایج از طریق پنل ادمین
ادمین سامانه به راحتی و به صورت آنی می تواند، نتایج را در پنل ادمین به صورت های گوناگون و متنوع ببیند.

کاهش زمان و هزینه

عدم نیاز به صرف زمان و هزینه برای ورود مجدد پرسشنامه ها در نرم افزار SPSS و تحلیل های پیچیده، با استفاده از نرم افزار سنجش نگرش

سهولت و سرعت بالا

سهولت و سرعت بالا در پاسخگویی به سوالات توسط کارکنان

دقت بالا در محاسبات

دقت بالا در محاسبات و نتایج بدست آمده بدون خطای انسانی

حرکت به سمت منابع انسانی سبز

حرکت به سمت منابع انسانی سبز و صرفه جویی در مصرف کاغذ

سیمرغ، تعالی انسان در سازمان

چشم انداز سیمرغ؛ معتبرترین شرکت در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تخصصی HR در کشور

سیمرغ انتخاب اول کدام سازمان ها بوده است؟