معرفی نرم افزار گریدینگ شخصی

جهت تسریع محاسبات گریدینگ شخصی، سهولت در پیاده سازی ارتقا افقی، حفظ یکپارچگی محاسبات و اطلاعات و همچنین همگامی سازمان ها با آخرین نسخه و تغییرات به روز مدل ٣٤٠٠٠، ما را بر آن داشت تا ماژول گریدینگ شخصی سیمرغ ٣٤٠٠٠ را طراحی کرده و در پروژه های پیاده سازی ارتقا افقی در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار دهیم. دقت محاسباتی بالا، انعطاف گزارش گیری و سهولت کاربری جهت تسلط بر حجم بالای محاسبات از ویژگی های مورد تحسین استفاده کنندگان این نرم افزار در پروژه های پیاده سازی شده می باشد.

اثربخشی بیشتر فرآیندها

ابزاری دقیق و سریع

ساده و سریع بودن فرآیند ورود اطلاعات

ویژگی هاابزاری دقیق و سریع
نرم افزار گریدینگ شخصی 34000  ابزاری دقیق و سریع برای پیاده سازی این امر بوده و بر با مبنا قرار دادن منطق استاندارد برای محاسبات و کاهش خطاهای محاسباتی نقش مهمی در پیشبرد اهداف منابع انسانی سازمان ها ایفا کرده است. 
ساده و سریع بودن فرآیند ورود اطلاعات
ساده و سریع بودن فرآیند ورود اطلاعات با سه روش از ویژگی های مهم طراحی نرم افزار بوده و در مجموع سهولت، دقت و سرعت اجرای پروژه و همچنین امکان به روزرسانی آنی گریدهای شخصی در پایان دوره های انتظار از مزایای مهم نرم افزار در پروژه های اجرا شده توسط متخصصین منابع انسانی عنوان شده است. 
اثربخشی بیشتر فرآیندها
همچنین بر اساس تجاربی که در سازمانهای مختلف بدست آمده است، یکپارچگی این نرم افزار با نرم افزارهای گریدینگ شغلی، حقوق دستمزد و مدیریت عملکرد بر مبنای استاندارد 34000 به اثربخشی بیشتر فرآیندها منجر می شود .

گزارشات مختلف

در قسمت گریدینگ شخصی میتوان از گزارش های مختلف به صورت نموداری و اکسلی استفاده کرد

مشخصات

ارائه گزارشات دقیق و جامع

در این نرم افزار گزارشات جزء به جزء به صورت نموداری و همچنین خروجی های اکسل و Pdf قابل دریافت است.

سادگی و کاربرپسند بودن

از بزرگ‌ترین عوامل موفقیت تولیدکننده‌ای مانند مایکروسافت، ارائه نرم‌ افزاری کاربرپسند و ساده است. افراد به‌راحتی با نرم‌ افزارهایی هم‌چون Word یا Powerpoint کار می‌‌کنند و به‌مرور زمان، یاد می‌گیرند که چگونه می‌توانند از قابلیت‌های چنین نرم‌ افزارهایی استفاده کنند.

سیمرغ، تعالی انسان در سازمان

چشم انداز سیمرغ ; شرکتی پیشرو در طراحی نرم افزار یکپارچه تخصصی منابع انسانی بر مبنای مدل 34000 در سطح بین المللی