نرم افزار مدیریت عملکرد

در این نرم افزار هدف صرفا الکترونیکی کردن فرم های ارزیابی یا فرآیند ارزیابی عملکرد نبوده و بعد رفتاری و تعاملی بیشتر مورد توجه طراحان 34000 بوده است. نرم افزاری هوشمند و جامع که مورد استقبال متخصصین HR قرار گرفته است.  

گزارش‌های متنوع

سهولت کاربری

فرم های زیبا

ویژگی هانتایج ارزیابی
استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در فرآیندهای دیگر از جمله پرداخت پاداش، ارتقا افقی، آموزش یا دیگر فرآیندهای منابع انسانی چالش دیگری است که سازمان ها با آن درگیر هستند. چرا که اکثر سازمان ها با سیستم های فعلی ارزیابی عملکرد به نتایج قابل استفاده در فرآیندهای دیگر نمیرسند.
منطق مدل 34000
طراحی و پیاده سازی نرم افزار استاندارد 34000 با هدف پیاده سازی دقیق فرآیند مدیریت عملکرد به روش استاندارد 34000 توانسته آزمون خود را به خوبی در سازمان بزرگ و متوسط طی سه  سال اخیر به خوبی پس دهد و مورد استقبال سازمان های پیشرو در تعالی منابع انسانی قرار گیرد.
رضایت متخصصین
فرآیندها طبق استاندارد طراحی و تولید شده است و تنها نرم افزار مورد تشویق متخصصین منابع انسانی کشور میباشد.  طراحی نرم افزار در سه سطح و سه بعد صورت گرفته است. 

ظاهری ساده و کاربر پسند

بر اساس بازخوری که از کاربران داشته ایم، سعی کرده ایم، سادگی در طراحی ظاهری را جزء اصول طراحی خود قرار داده، و ویژگی کاربر پسند بودن محیط نرم افزار را جزء مزایا و نقاط قوت خود از دید مشتریان قرار دهیم.

انعطاف پذیر

از مزیت های دیگر انعطاف و چابکی تیم طراحی و توسعه در خصوص تغیرات مورد درخواست سازمان، پشتیبانی قوی و سریع در پیاده سازی می باشد. و آنچه برای سازمانهای قبلی اهمیت داشت همراهی تیم طراحی و مشاور در حین پیاده سازی و اجرا بود  که با انتقال تجربیات و دانش کسب شده طی سالیان گذشته در دانشگاه تهران و پروژه های استاندارد 34000 کمک شایانی در کسب نتایج مورد انتظار داشت.

سهولت کاربری

سهولت کاربری، امکان ثبت سریع اطلاعات، دسترسی هوشمند به ابزارها و فرم‌های عملیاتی، ایجاد کلیدهای میانبر جهت ثبت سریع اطلاعات از جمله پارامترهای حائز اهمیت برای سرعت بخشیدن به عملکرد کاربران می‌باشد.

آخرین تکنولوژی

در طراحی نرم افزار از آخرین تکنولوژی ها در حوزه IT استفاده شده و امکان یکپارچه شدن نرم افزار با سایر نرم افزارهای سازمان نیز پیش بینی شده و امکان پذیر میباشد. توجه به جزییات طراحی از جمله رابط کاربری ساده و گزارش های تحلیلی و هوشمندی نرم افزار مواردی بوده که بیشتر مورد توجه استفاده کنندگان در این حوزه بوده است.

سیمرغ، تعالی انسان در سازمان

چشم انداز سیمرغ؛ معتبرترین شرکت در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تخصصی HR در کشور

سیمرغ انتخاب اول کدام سازمان ها بوده است؟