گالری ویدیوهای سیمرغ

جدیدترین های سیمرغ
8 تیر 1400

استقرار کامل مدل چهار عاملی 4P در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

مشاهده ویدیو
8 تیر 1400

اجرای کامل مدل جامع جبران خدمات چهار عاملی 4P در همراه اول

مشاهده ویدیو
29 بهمن 1398

فیلم سخنرانی جناب آقای مهدی شامی زنجانی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
29 بهمن 1398

فیلم سخنرانی جناب آقای محمدعلی شاه‌حسینی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
20 بهمن 1398

سخنرانی آقای مهندس جمشید انصاری در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
20 بهمن 1398

سخنرانی دکتر سیدرضا سیدجوادین در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
19 بهمن 1398

جایگاه صبر در مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
19 بهمن 1398

فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر بهزاد ابوالعلایی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
17 بهمن 1398

فیلم سخنرانی دکتر آرین قلی پور در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
تمام ویدیو ها
7 آذر 1398

رهبری اصیل

مشاهده ویدیو
20 بهمن 1398

سخنرانی آقای مهندس جمشید انصاری در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
7 آذر 1398

دوره MBA یکساله مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
29 بهمن 1398

فیلم سخنرانی جناب آقای محمدعلی شاه‌حسینی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
7 آذر 1398

نخبگان و استعدادهاي سازماني

مشاهده ویدیو
8 تیر 1400

اجرای کامل مدل جامع جبران خدمات چهار عاملی 4P در همراه اول

مشاهده ویدیو
8 تیر 1400

استقرار کامل مدل چهار عاملی 4P در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

مشاهده ویدیو
11 بهمن 1398

سخنرانی دکتر علی اصغر پورعزت در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
17 بهمن 1398

فیلم سخنرانی دکتر آرین قلی پور در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
7 آذر 1398

تنوع، یکی از مهمترین چالش های منابع انسانی

مشاهده ویدیو
20 بهمن 1398

سخنرانی دکتر سیدرضا سیدجوادین در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
19 بهمن 1398

جایگاه صبر در مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
29 بهمن 1398

فیلم سخنرانی جناب آقای مهدی شامی زنجانی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
11 بهمن 1398

سخنرانی دکتر بابک سهرابی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
13 آذر 1398

معجزه گفتگوهای سازمانی و آثار آن بر عملکرد کارکنان

مشاهده ویدیو
12 آذر 1398

"مدل 4P حقوق و مزایا از زبان پروفسور آرین قلی پور"

مشاهده ویدیو
19 بهمن 1398

فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر بهزاد ابوالعلایی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو