محصولات سیمرغ

 نرم افزار سیمرغ 34000 که رسالت اصلی آن پیاده سازی منطق استاندارد  34000 در سازمان ها می باشد با دید تخصصی و مطابق با نرم های جهانی از جهت فنی و ظاهری طراحی شده است.  این نرم افزار در زمان کوتاهی مورد استقبال بی نظیر سازمان های مطرح و پیشرو در توجه به منابع انسانی قرار گرفته است که آغاز تحولی جدی در عرصه منابع انسانی کشور را نوید می دهد.

نرم افزار مدیریت عملکرد ۳۴۰0۰

در نرم افزار مدیریت عملکرد 34000 هدف صرفا الکترونیکی کردن فرم های ارزیابی یا فرآیند ارزیابی عملکرد نبوده و بعد رفتاری و تعاملی مورد توجه طراحان نرم افزار 34000 بوده است. نرم افزاری هوشمند و جامع که مورد استقبال متخصصین HR قرار گرفته است.

 • رشد بهره وری و سود آوری
 • انعطاف و چابکی تیم طراحی و توسعه
 • رابط کاربری ساده
 • استفاده از آخرین تکنولوژی ها در حوزه IT

مدیریت حقوق، مزایا و پاداش

حاصل از  بررسی سیستم جبران خدمات فعلی سازمان ها که حاکی از ناکارآمدی آنها است، اهمیت توجه به این موضوع را دوچندان میکند چرا که بقای کسب وکارهای امروزی و همچنین سودآوری سازمان ها وابسته به توانایی سازمان در جذب، نگهداشت و مدیریت عملکرد کارکنان کلیدی و متخصص است و دستیابی به این توانایی بدون برخورداری از سیستم پرداخت کارآمد امکان پذیر نیست.

 • عدم خطا در محاسبات و تاثیر گریدها
 • به روزرسانی خودکار حکم کارکنان
 • امکان تاثیر نتایج عملکرد در سیستم پرداخت
 • طراحی گام به گام برای پیاده سازی جامع مدل 4p
 • گزارش ها و هشدار های هوشمند قبل از موعد

گریدینگ شخصی

نحوه توجه به اهمیت و تاثیر تجربه و سوابق کارکنان، ارزش گذاری تحصیلات آنان و نیز سنجیدن توسعه فردی یکی از مهم ترین چالش ها در تعیین گرید شخصی برای منابع انسانی سازمان ها می باشد. این چالش زمانی جدی تر میشود که کارکنان از تجربه، تحصیل و توسعه فردی متفاوتی برخوردار بوده و انتظار دارند که این تفاوت ها به صورت عادلانه هم در سیستم حقوق دستمزد و هم در سیستم  ارتقا (مسیر شغلی) تاثیر گذار بوده و تعیین کننده باشند .

 • ارتقا افقی کارکنان و رتبه بندی آنها
 • سهولت، دقت و سرعت اجرای پروژه
 • به روزرسانی آنی گریدهای شخصی
 • ساده و سریع بودن فرآیند ورود اطلاعات

سنجش نگرش کارکنان

این نرم افزار ساده و کاربر پسند، جهت سنجش نگرش کارکنان و تحلیل نتایج حاصله بر اساس اســتاندارد 34000 کاربرد دارد. خروجی آن تحلیل شاخص‌هایی نظیر میزان رضایت شغلی، رضایت از مافوق، رضایت از حقوق، رضایت از همکاران، تعهد سازمانی و... است که فراوانی و وضعیت هر یک از 12 شاخص را به تفکیک سن، جنسیت، سنوات خدمت، تحصیلات و پست سازمانی تحلیل می نماید. نتایج بدست آمده اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیم گیری و تحلیل‌های منابع انسانی در سازمان فراهم می آورد. این نرم افزار در بیش از 92 سازمان متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است.

92

تعداد شرکت ها

42033

تعداد نفرات

8454

نرم ایران در سال 97

گریدینگ شغلی

در پیاده سازی سیستم گریدینگ شغلی یکی از مهم ترین دغدغه مدیران و کارشناسان سازمان ها، اعمال محاسبات دقیق و منطق حاکم بر روابط پیچیده، بدون خطا و دقیقا منطبق با مدل اصلی می باشد. نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ ٣٤٠٠٠، تنها نرم افزار مرجع برای اطمینان مدیران و متخصصان این حوزه برای پیاده سازی دقیق و بدون خطای گریدینگ شغلی با روش G20 میباشد.

 • امکان طراحی سوالات استاندارد
 • ابزاری دقیق و موثر
 • انعطاف و چابکی در توسعه
 • پیاده سازی سریع و دقیق

سیمرغ، تعالی انسان در سازمان

چشم انداز سیمرغ ; شرکتی پیشرو در طراحی نرم افزار یکپارچه تخصصی منابع انسانی بر مبنای مدل 34000 در سطح بین المللی