نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان
تجربه تنظیم موافقتنامه 3D هوشمند توسط مدیران برای کارکنان
سیستم پیگیری ثبت وقایع حساس و امکان ثبت در هر مکان و زمان
فراهم نمودن هم راستایی ارزیابی فردی در جهت ارزیابی واحدی و سازمانی
فراهم کردن ابزار توزیع اجباری در ارزیابی (با امکان شناوری )
توجه به کاهش خطاهای ارزیابی مانند اثر تقدم و تاخر
دستیابی به نتایج پایا و معتبر قابل استفاده در دیگر فرایند های منابع انسانی
تکمیل فرایند مدیریت عملکرد با فرم بازخور و جلسه بازخور
ارائه گزارش و کارنامه با تحلیل های فردی ، واحدی و سازمانی

نرم افزار مدیریت عملکرد ۳۴۰0۰

در نرم افزار مدیریت عملکرد 34000 هدف صرفا الکترونیکی کردن فرم های ارزیابی یا فرآیند ارزیابی عملکرد نبوده و بعد رفتاری و تعاملی مورد توجه طراحان نرم افزار 34000 بوده است. نرم افزاری هوشمند و جامع که مورد استقبال متخصصین HR قرار گرفته است.

  • رشد بهره وری و سود آوری
  • انعطاف و چابکی تیم طراحی و توسعه
  • رابط کاربری ساده
  • استفاده از آخرین تکنولوژی ها در حوزه IT

سنجش نگرش کارکنان

این نرم افزار ساده و کاربر پسند، جهت سنجش نگرش کارکنان و تحلیل نتایج حاصله بر اساس اســتاندارد 34000 کاربرد دارد. خروجی آن تحلیل شاخص‌هایی نظیر میزان رضایت شغلی، رضایت از مافوق، رضایت از حقوق، رضایت از همکاران، تعهد سازمانی و... است که فراوانی و وضعیت هر یک از 12 شاخص را به تفکیک سن، جنسیت، سنوات خدمت، تحصیلات و پست سازمانی تحلیل می نماید. نتایج بدست آمده اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیم گیری و تحلیل‌های منابع انسانی در سازمان فراهم می آورد. این نرم افزار در بیش از 92 سازمان متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است.

92

تعداد شرکت ها

42033

تعداد نفرات

9279

نرم ایران در سال 98

گریدینگ شغلی

در پیاده سازی سیستم گریدینگ شغلی یکی از مهم ترین دغدغه مدیران و کارشناسان سازمان ها، اعمال محاسبات دقیق و منطق حاکم بر روابط پیچیده، بدون خطا و دقیقا منطبق با مدل اصلی می باشد. نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ ٣٤٠٠٠، تنها نرم افزار مرجع برای اطمینان مدیران و متخصصان این حوزه برای پیاده سازی دقیق و بدون خطای گریدینگ شغلی با روش G20 میباشد.

  • امکان طراحی سوالات استاندارد
  • ابزاری دقیق و موثر
  • انعطاف و چابکی در توسعه
  • پیاده سازی سریع و دقیق
نظرات مشتریان ما

سیمرغ، تعالی انسان در سازمان

چشم انداز سیمرغ؛ معتبرترین شرکت در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تخصصی HR در کشور

سیمرغ انتخاب اول کدام سازمان ها بوده است؟