intro

نرم افزار منابع انسانی 34000

آزمــــون و خــطا را کنـــار بگـذارید

از روش استانــدارد و ابـزار تخصصی استفــاده کنیــد

نرم افزار منابع انسانی سیمرغ 34000

سیمرغ تنها نرم افزار منابع انسانی کشور است که با مدل ذهنی متخصصان منابع انسانی تکوین یافته است، بقیه نرم افزارها اغلب رویکرد اداری و‌ مالی دارند و کمتر به اصالت و هویت منابع انسانی پرداخته اند.

تنها نرم افزار مبتنی بر منطق استاندارد 34000 است و پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی بر مبنای استاندارد 34000 صرفا با این نرم افزار مورد تایید می باشد.

سیستم یکپارچه منابع انسانی سیمرغ 34000

نرم افزار

تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شغلی

نرم افزار

گریدینگ شخصی و ارتقا افقی

نرم افزار

حقوق دستمزد (مدل 4P)

نرم افزار

مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان

نرم افزار

کارانه و پاداش

نرم افزار

مدیریت عملکرد سازمان (BSC /OKR)

به زودی

نرم افزار

جذب و مدل شایستگی

به زودی

نرم افزار

آموزش و یادگیری و مدیریت دانش

software
software
به زودی

نرم افزار

نظام پیشنهادها

به زودی

نرم افزار

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

software
software
software
puzzle

گفتگوی تلویزیونی با مدیرعامل سیمرغ به عنوان فناور برتر حوزه‌ی منابع انسانی

گفتگوی تلویزیونی با مدیرعامل سیمرغ به عنوان فناور برتر حوزه‌ی منابع انسانی
درخواست خود را برای دمو ثبت کنید :
ساده و کاربردی اجرا کنید

ساده و کاربردی اجرا کنید

مشارکت کارکنان در پیاده سازی فرآیندهای تخصصی در میزان موفقیت آن فرآیند و دستیابی به نتایج مورد انتظار بسیار مهم است. کلیدی ترین نکته برای جلب مشارکت کارکنان و همراهی مدیران، طراحی ساده و کاربردی در اجرا است.

یکپارچگی در منطق را جدی بگیرید

یکپارچگی در منطق را جدی بگیرید

فرآیندهای تخصصی در حوزه HR مستقل از هم نیستند و تاثیر متقابل آنها، تعیین کننده کیفیت نتایج به دست آمده است. طراحی جزیره ای و مستقل از هم، چالش های شما را در کسب نتایج معتبر بیشتر خواهد کرد.

مراقب باشید چرخ را دوباره اختراع نکنید

مراقب باشید چرخ را دوباره اختراع نکنید

بسیاری از چالش هایی که در اجرای فرآیندهای تخصصی با آنها مواجه خواهید شد قبلا تجربه شده و راه حل بهینه‌ی آنها کشف شده است. این راه حل ها در قالب مدلهای علمی و یافته های جدید در سطح کشور و بین الملل ارائه شده است.

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد سیمرغ 34000

گذار از ارزیابی عملکرد به "مدیریت عملکرد"

مدل 34000 به روزترین و کارآمد ترین سیستم مدیریت عملکرد را بر اساس آخرین یافته های علمی دنیا در سالهای اخیر با تایید کمیته استاندارد TC 260 ارائه نموده است.

نرم افزار 34000 به شما کمک میکند تا در مسیر گذار از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد قرار بگیرید. این نرم افزار مبتنی بر فرآیندهای مدیریت عملکرد طراحی شده است. هدف گذاری، بهبود عملکرد، بازخورد، توسعه فردی و توجه به جنبه های تعاملی، رفتاری و اقناع سازی در فرآیند طراحی از ویژگی های منحصربه فرد این نرم افزار است.

نرم افزار مدیریت عملکرد سیمرغ 34000، همراستایی عملکرد در سه سطح فرد، واحد و سازمان را مورد توجه قرار داده و امکان ارتباط با فرآیندهای دیگر را به صورت یکپارچه فراهم می کند.

مشاهده محصول
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

چرا نرم افزار ارزیابی عملکرد سیمرغ 34000؟

ما در تمام مراحل اجرا و پیاده سازی در کنار شما خواهیم بود.

و هر آنچه در کوله بار دانش و تجربه مان باشد با شما به اشتراک خواهیم گذاشت:

  • مشــاوره تطبیــق با OKR یا BSC
  • کارگاه آموزشــی و بررسی چالـش هـای اجرایــی مدیریت عمــلکرد
  • جلسات بازخورد نتایج سیستم با مدیران
  • جلسات تحلیل نتایج با منابع انسـانی و بررسی راهکارهای بهبـود
  • استخراج و ارائه KPI در سطح واحد یا PI اختصاصی برای هر شغل

اپلیکیشن موبایل سیمرغ

اپلیکیشن موبایل سیمرغ به فرآیندهای تخصصی شما پویایی بیشتر میبخشد. چرا که کارکنان با اپلیکیشن ارتباط روزمره بهتری برقرار میکنند و این ابزار به موفقیت شما در پیاده سازی فرآیندهای تخصصی HR بیشتر کمک میکند.

اپلیکیشن موبایل سیمرغ

نرم افزار تجزیه تحلیل شغل و گریدینگ شغلی

تجزیه تحلیل مشاغل را دقیق و گریدبندی آنها را هوشمند کنید

نرم افزار تجزیه تحلیل شغل و گریدینگ شغلی

گریدینگ مشاغل با نرم افزار 34000 (G20- JES)

نرم افزار 34000 ابزاری هوشمند برای گریدینگ شغلی بر مبنای منطق G20 در اختیار شما قرار میدهد. با این نرم افزار عوامل 20گانه گریدینگ شغلی را از جهت پیچیدگی و فراوانی بسنجید و گریدبندی کنید.

نرم افزار 34000 صرفا ابزار محاسباتی نبوده و منطق حاکم بر سوالات هوشمند در تعیین امتیاز هر عامل،محتوایی ارزشمند و دانشی به آن بخشیده است.

برخورداری از محتوای دانشی و ماتریس ارتباطات عوامل، جزو ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار 34000 می باشد که آن را به محصولی بی رقیب و کاملا تخصصی تبدیل کرده است.

مشاهده محصول

نرم افزار گریدینگ شخصی (ارتقا افقی)

با راه حل ارتقا افقی چالش اشتیاق به ارتقا کارکنان را حل کنید

گریدینگ شخصی یکپارچه با مدل 4P

نرم افزار 34000 با گریدینگ شخصی، شما را در پیاده سازی مدل ارتقا افقی همراهی می کند تا چالش های مربوط به "اشتیاق کارکنان به ارتقا" را حل کنید.

نرم افزار 34000 با منطق دقیق و جامع خود به گریدینگ کارکنان مطابق با مدل 5 عاملی GFF (در قالب بیش از 300 آیتم) مورد تاکید در مدل 34000 می پردازد. گریدینگ شخصی (Person) یکی از پایه های مدل حقوق مزایا 4P به عنوان p دوم می باشد.

مشاهده محصول
نرم افزار گریدینگ شخصی (ارتقا افقی)

نرم افزار حقوق مزایا 4P

حقوق و دستمزد جامع 4P را در بستری تکنولوژیک و قدرتمند پیاده کنید

نرم افزار حقوق مزایا

منطق دقیق و معتبر مدل 4P فقط با نرم افزار 34000

با نرم افزار 34000 شما میتوانید مدل حقوق و دستمزد جامع 4P را در بستری تکنولوژیک و قدرتمند پیاده کنید. نرم افزار 34000 در گریدینگ شغلی با ارتباط یکپارچه با نرم افزارهای گریدینگ شغلی، گریدینگ شخصی و همچنین مدیریت عملکرد، شما را در محاسبات حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان تا صدور حکم و حتی پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد یا بودجه همراهی می‌کند.

(این مدل در سال 2019 به تایید سازمان استاندارد جهانی رسید).

مشاهده محصول

سنجش نگرش کارکنان

از نگرش کارکنان خود نسبت به فرآیندهای منابع انسانی سازمان تان آگاه شوید

این نرم افزار در یافتن پاسخ این سوال به شما کمک میکند که :

تا چه اندازه اقدامات و فرآیندهای شما در حوزه منابع انسانی (در نگرش کارکنان شما) موثر است

نرم افزار سنجش نگرش ساده و کاربر پسند، جهت سنجش نگرش کارکنان و تحلیل نتایج

بر اساس اســتاندارد 34000 کاربرد دارد.

(این نرم افزار در راستای مسئولیت اجتماعی با همکاری دانشگاه تهران،

بدون هزینه در اختیار سازمان ها قرار میگیرد.)

استفاده شده توسط :

211 سازمان
70834 نفر
درخواست پنل اختصاصی سنجش نگرش
سنجش نگرش کارکنان

نرم افزار کارانه و پاداش

پرداخت کارانه و پاداش مبتنی بر عملکرد و ضرایب آلفا

نرم افزار کارانه و پاداش

منطق پاداش و کارانه را شفاف و نظام مند کنید

نرم افزار سیمرغ 34000 به شما این امکان را میدهد تا نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان خود را با منطقی دقیق و خاص به پاداش و کارانه کارکنان متصل کنید. یکی از خروجی های ارزیابی کارکنان میتواند تعیین پاداش و کارانه باشد.

نرم افزار سیمرغ 34000 با امکان اضافه کردن ضرایب آلفا از سمت مدیرعامل تا مدیران بلافصل و تعیین بودجه هر واحد طراحی شده است.

همچنین در این نرم افزار اتصال و تاثیر وقایع حساس یا هر بانک اطلاعاتی موثر در تعیین کارانه، به توزیع عادلانه پاداش و کارانه کمک میکند

مشاهده محصول
اتصال به سایر نرم افزار ها و همگام سازی

اتصال به سایر نرم افزار ها و همگام سازی

یکپارچگی و همگام بودن را حفظ کنید

ما در طراحی خود امکان اتصال یکپارچه به نرم افزارهای دیگر شما از جمله نرم افزار های اداری و حسابداری را پیش بینی کرده ایم. نیازی به ورود مجدد اطلاعات و یا انتقال دستی آنها نخواهید داشت.

ما به جای اقدامات پراکنده و جزیره ای،
با مدلی یکپارچه و علمی،
به فرآیندهای منابع انسانی به صورت تخصصی میپردازیم
تا اثربخشی منابع انسانی را در عملکرد مالی و تحقق استراتژی های سازمان شما
بهبود دهیم

ارائه مشاوره وهمراهی در پیاده سازی

ارائه مشاوره وهمراهی در پیاده سازی

با بررسی نیاز سازمان شما با فرآیندها و شرایط فعلی و تطبیق آن با فرآیندهای استاندارد، بهینه ترین راهکار را به شما پیشنهاد میکنیم. در تمامی مراحل پیاده سازی و حل چالش های اجرایی تا رسیدن به نتایج نهایی در کنار شما خواهیم بود.

ارائه نرم افزار متناسب با نیاز سازمان

ارائه نرم افزار متناسب با نیاز سازمان

نرم افزار تخصصی هر فرآیند، که قابلیت انعطاف و سفارشی سازی با نیازهای سازمان شما را داشته باشد ارائه خواهیم داد.

ارائه محتوای تخصصی

ارائه محتوای تخصصی

محتوای تخصصی و اختصاصی در پیاده سازی فرآیندهای تخصصی و نرم افزارهای HR از چالش های اصلی سازمان ها در اجرا میباشد. ما این چالش را با ارائه محتوا حل میکنیم و صرفا ابزار یا قالب تهی به شما ارائه نمی دهیم.

سیمرغ مورد اعتماد کدام سازمان ها است؟
همراه اول
سازمان بورس و اوراق بهادار
هلدینگ میهن
سازمان بازرسی کل کشور
گروه مپنا
ایرانسل
دانشگاه تهران
شرکت ملی صنایع مس ایران
پتروشیمی جم
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
ستاره اول
صنایع الکترونیک زعیم
هلدینگ عظام
نفیس نخ
صنایع آلومینیوم جنوب
بیدستان
نشر الکترونیک ایران
هلدینگ سیلانه سبز
سازمان اداری و استخدامی
توانگران سپهر فردا جم
صنایع غذایی شیوا
شرکت داده‌ورزی سداد
نظر مشتریان در مورد ما