مقالات سیمرغ | صفحه 31

برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی
4184 بازدید
29 بهمن 1398
ساده بودن قدرت درونی بالايی را می طلبد
2667 بازدید
29 بهمن 1398
هدف گذاری چالشی
3030 بازدید
29 بهمن 1398
رهبری يا پست سازمانی
2924 بازدید
26 بهمن 1398
خطای دید مهندسی در ارزیابی عملکرد کارکنان
2533 بازدید
19 بهمن 1398