ویدیوهای سیمرغ

سخنرانی دکتر آرین قلی پور، شرح مدل 4p جبران خدمات
جدیدترین های سیمرغ
24 فروردین 1401

مدل 34000 مدیریت منابع انسانی، نقشه‌ی راهی برای تعالی سازمان‌های ایرانی

مشاهده ویدیو
23 فروردین 1401

گفتگوی تلویزیونی با مدیرعامل سیمرغ به عنوان فناور برتر حوزه‌ی منابع انسانی

مشاهده ویدیو
28 اسفند 1400

روند مدیریت منابع انسانی کشور در ۵ سال آخر قرن

مشاهده ویدیو
27 بهمن 1400

مدل چهارعاملی جبران خدمات همراه اول - مقام اول پنجمین جایزه‌ منابع انسانی 34000

مشاهده ویدیو
2 بهمن 1400

برشی تامل‌برانگیز از «وبینار چالش‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان»

مشاهده ویدیو
2 بهمن 1400

وبینار «چالش‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان» - تجربیات سیمرغ و اویک

مشاهده ویدیو
30 دی 1400

مزایای سامانه مدیریت عملکرد سیمرغ از دید شرکت اویک

مشاهده ویدیو
17 آذر 1400

وبینار تجربه‌ی تجربه پیاده‌سازی مدیریت عملکرد کارکنان به روش سه‌بعدی و سه‌سطحی (3L3D) با مدل ۳۴۰۰۰ (در ۶۰ سازمان)

مشاهده ویدیو
1 آذر 1400

معرفی مدل چهارعاملی جبران خدمات شرکت اویک (OIEC)

مشاهده ویدیو
تمام ویدیو ها
7 آذر 1398

رهبری اصیل

مشاهده ویدیو
23 فروردین 1401

گفتگوی تلویزیونی با مدیرعامل سیمرغ به عنوان فناور برتر حوزه‌ی منابع انسانی

مشاهده ویدیو
20 بهمن 1398

سخنرانی آقای مهندس جمشید انصاری در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
1 آذر 1400

معرفی مدل چهارعاملی جبران خدمات شرکت اویک (OIEC)

مشاهده ویدیو
24 فروردین 1401

مدل 34000 مدیریت منابع انسانی، نقشه‌ی راهی برای تعالی سازمان‌های ایرانی

مشاهده ویدیو
7 آذر 1398

دوره MBA یکساله مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
29 بهمن 1398

فیلم سخنرانی جناب آقای محمدعلی شاه‌حسینی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
7 آذر 1398

نخبگان و استعدادهاي سازماني

مشاهده ویدیو
8 تیر 1400

اجرای کامل مدل جامع جبران خدمات چهار عاملی 4P در همراه اول

مشاهده ویدیو
8 تیر 1400

استقرار کامل مدل چهار عاملی 4P در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

مشاهده ویدیو
11 بهمن 1398

سخنرانی دکتر علی اصغر پورعزت در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
17 بهمن 1398

فیلم سخنرانی دکتر آرین قلی پور در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
7 آذر 1398

تنوع، یکی از مهمترین چالش های منابع انسانی

مشاهده ویدیو
30 دی 1400

مزایای سامانه مدیریت عملکرد سیمرغ از دید شرکت اویک

مشاهده ویدیو
16 آبان 1400

پیاده‌سازی مدل 34000 در بانک کارآفرین

مشاهده ویدیو
17 آذر 1400

وبینار تجربه‌ی تجربه پیاده‌سازی مدیریت عملکرد کارکنان به روش سه‌بعدی و سه‌سطحی (3L3D) با مدل ۳۴۰۰۰ (در ۶۰ سازمان)

مشاهده ویدیو
20 بهمن 1398

سخنرانی دکتر سیدرضا سیدجوادین در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
19 بهمن 1398

جایگاه صبر در مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
28 اسفند 1400

روند مدیریت منابع انسانی کشور در ۵ سال آخر قرن

مشاهده ویدیو
29 بهمن 1398

فیلم سخنرانی جناب آقای مهدی شامی زنجانی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
2 بهمن 1400

برشی تامل‌برانگیز از «وبینار چالش‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان»

مشاهده ویدیو
11 بهمن 1398

سخنرانی دکتر بابک سهرابی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
13 آذر 1398

معجزه گفتگوهای سازمانی و آثار آن بر عملکرد کارکنان

مشاهده ویدیو
12 آذر 1398

"مدل 4P حقوق و مزایا از زبان پروفسور آرین قلی پور"

مشاهده ویدیو
2 بهمن 1400

وبینار «چالش‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان» - تجربیات سیمرغ و اویک

مشاهده ویدیو
19 بهمن 1398

فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر بهزاد ابوالعلایی در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مشاهده ویدیو
27 بهمن 1400

مدل چهارعاملی جبران خدمات همراه اول - مقام اول پنجمین جایزه‌ منابع انسانی 34000

مشاهده ویدیو