استاندارد 34000 منابع انسانی

HR 34000:2020

در سالهای اخیر سازمان ها گرایش خاصی به ارتقا بهره وری، عملکرد، سودآوری و کیفیت با محوریت منابع انسانی پیدا کرده اند و جنبه انسانی حرکت به سوی توسعه پایدار در کشور در حال شکوفایی است. به تدریج در حال استقرار مدیریت منابع انسانی به جای مدیریت اداری، کارگزینی و نیروی انسانی هستیم و واحدهای اداری، کارگزینی و آموزش باهم ترکیب شده و واحدهای مدیریت منابع انسانی در حال خلق شدن است.

ولی یکی از نقاط ضعف سازمان ها در این زمینه عدم بهره گیری از یک مدل یکپارچه و منسجم (برای به کار بستن فنون و سیستم های اثربخشی منابع انسانی) است که بتواند مجموعه ای از راهکارهای مرتبط به هم برای اعتلای منابع انسانی ارائه دهد.

مدل 34000 برای پاسخگویی به این مساله طراحی شده است.

مدل 34000 با رویکردی یکپارچه و منسجم همه فرآیندهای منابع انسانی را آسیب شناسی کرده و اثربخشی آنها را ارزیابی می کند، سپس سازمان ها را در جهت ایجاد و ارتقای آنها یاری می کند.

بر اساس مدل 34000 می توان وضعیت موجود منابع انسانی در شرکت را بررسی و پروژه های بهبود و توسعه آنها را فراهم کرد و یک فرهنگ تعالی و کمال را در سازمان ایجاد کرد. شایان ذکر است که مدل سرمایه گذاری انسانی (IIP)، ابزار پیمایش فرآیندها (ارائه شده توسط شرکت فیلیپس)، مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (PCMM)، ایزو 10018 (در خصوص شایستگی و مشارکت) که شرکت های بزرگی چون IBM، shell، Exxon Mobil، General Motors، Boeing، Erikson از آنها استفاده کرده و نتایج بسیار جالبی گرفته اند نیز در مدل 34000 گنجانده شده است.

مدل 34000، در هفت سطح بلوغ وضعیت سازمان را ارزیابی کرده و به طور مستمر تعالی می بخشد. مدل 34000، شامل 14 فرآیند منابع انسانی و 12 متغییر در حوزه نگرش های منابع انسانی است. فرآیندها 20،000 امتیاز و نگرش ها 14،000 امتیاز دارند که مجموعا 34000 امتیاز را تشکیل می دهند.

در مدل 34000، فرآیندها و نگرش ها مورد ارزیابی قرار گرفته، در مقایسه با استاندارد تحلیل شده و سپس اقدامات بهبود مناسب با شرایط سازمان تجویز می شود. از آنجایی که مدل 34000 یک چهارچوب تکاملی است، به سازمان ها کمک می کند تا بر اساس میزان بلوغ خود، اقدامات و پروژه های بهبود اولویت دار را انتخاب کنند.

مزیت عمده این در این است که بر اقدامات لازم و ضروری تاکید دارد تا سازمان با انجام آنها بتواند زمینه را برای تکامل و نیل به سطح بالاتر فراهم کند و به طور مستمر از مزایای آن بهره مند شود. بر خلاف مدل های دیگر در مدل 34000 می توان فرآیندها را متناسب با شرایط و نیاز سازمان انتخاب کرد و اقدامات و پروژه های بهبود را در آن راستا انجام داد.

در بخش بعدی در خصوص سه مورد مهم توضیح داده شده است .

1

مبانی مدل 34000 شامل ( هدف، اصول اساسی، ضرورت استقرار، منطق ، ساختار و معماری)

2

فرآیندها (کلیات ، لیست فرآیندها ، منطق محاسبه، امتیازها، مراحل بلوغ، اقدامات لازم در فرآیند و متریکزها)

3

نگرش ها (کلیات، متغییرهای 12 گانه، امتیازها، نحوه محاسبه)

نتایج سازمانی
1. عملکرد سازمانی
2. سهم بازار
3. مزیت رقابتی
4. رضایت مشتری
5. کیفیت محصول
6. توسعه تکنولوژی
7. مسئولیت اجتماعی
=
نگرش های منابع انسانی
ارزیابی نگرش تحلیل نگرش بهبود نگرش
+
فرآیندهای منابع انسانی
ارزیابی فرآیند تحلیل فرآیند بهبود فرآیند

اطلاعات بیشتر در مورد

مبانی مدل 34000

مشاهده اطلاعات

اطلاعات بیشتر در مورد

فرآیندها

مشاهده اطلاعات

اطلاعات بیشتر در مورد

نگرش ها

مشاهده اطلاعات

دکتر
آرین قلی پور

هدف نهایی مدیریت منابع انسانی این است که از استقرار صرفا چرخ دنده وار انسان ها در سازمان ها جلوگیری کند و انسان دور افتاده از طبیعت و فطرت به دلیل منزلت و قدرت را به تدریج از این و ضعیت برهاند.

ما قصد آن نداریم که روند انسانیت زدایی از سازمانها را با استانداردسازی تشدید کنیم. هدف از تدوین استاندارد منابع انسانی استاندارد کردن انسان و گرفتار کردن روزافزون او در این قفس نیست. معمولا استانداردسازی با کاهش سلایق و تولید انبوه همراه است. در این استاندارد هدف این است که حداقل کارهایی که در شأن انسان هاست، توسط سازمانها انجام شود تا شاید بارقه امید برگشت انسان به مقام واقعی خود زنده شود. هدف از مدل ۳۴۰۰۰ فراهم کردن حداقل های ضروری برای حضور شرافتمندانه انسان در سازمان است.

ما ترجیح می دهیم که به جای «منابع انسانی» از عبارت «انسان»، «تعالی انسانی» یا «کمال و تعالی انسان در سازمانها» استفاده کنیم ولی افسوس که گوش انسان های سازمانی امروزی، منابع انسانی را راحت تر از انسان می پذیرد، و به آن عادت کرده است و از این رو مجبوریم از عبارت منابع انسانی استفاده کنیم. منابع انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است؛ از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش آن ضروری می باشد. مدیریت منابع انسانی بر مبنای مفاهیم رفتار سازمانی بنا شده است که با تلاش های نظام مند برای شناخت، درک و کنترل رفتار انسان، تحقق اهداف سازمانی را امکان پذیر می سازد. مدیریت منابع انسانی در صدد است تا ضمن تضمین بهره وری منابع انسانی و سودآوری سازمان بخشی از نیازهای انسان نیز بر آورده شود.

"دکتر آرین قلی پور"

مقدمه استاندارد 34000