نرم افزار کارانه و پاداش

نرم افزار کارانه و پاداش

منطق پاداش و کارانه را شفاف و نظام مند کنید.

نرم افزار سیمرغ 34000 به شما این امکان را میدهد تا نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان خود را با منطقی دقیق و خاص به پاداش و کارانه کارکنان متصل کنید.

یکی از خروجی های ارزیابی کارکنان میتواند تعیین پاداش و کارانه باشد.

با این نرم افزار با امکان اضافه کردن ضرایب آلفا از سمت مدیرعامل تا مدیران بلافصل و تعیین بودجه هر واحد طراحی شده است. همچنین در این نرم افزار اتصال و تاثیر وقایع حساس یا هر بانک اطلاعاتی موثر در تعیین کارانه، به توزیع عادلانه پاداش و کارانه کمک میکند.

با تعیین بودجه هر واحد یا مبنا قرار دادن حقوق کارکنان، توزیع عادلانه پرداخت کارانه را مدیریت کنید.

این نرم افزار با داشبوردها در سطوح مختلف تجربه کاربری جذابی را برای مدیران فراهم می آورد.

درخواست خود را برای دموی این محصول را ثبت کنید :

امکانات نرم افزار کارانه وپاداش سیمرغ

تعیین بودجه کل کارانه

نمودار درختی مبتنی بر ساختار در بودجه واحدها

امکان اعمال ضریب آلفای مدیران

اعمال ضریب ارزیابی عملکرد

امکان نمایش وقایع حساس برای مدیران هنگام تخصیص کارانه

امکان تغییر منطق سقف امتیاز عملکردی

امکان تعیین سهم هر واحد (تیم –اداره- معاونت) از کارانه

امکان تعیین ضریب ایمنی برای هر واحد

امکان تعیین ضریب عملکرد برای هر واحد

امکان تعیین ضریب اظهار نظر مدیران در بودجه واحدهای زیر مجموعه

امکان ذخیره کردن بودجه توسط مدیران برای تخصیص در ماه های اینده

امکان تعیین کارانه نفرات زیر مجموعه توسط مدیر بر اساس امتیاز عملکرد

امکان تعیین سهم هر فرد از بودجه واحد بر اساس میانگین سه ماهه

امکان تخصیص کارانه بر اساس درصد سهم تعیین شده توسط مدیر

تعریف دوره های مالی ماهانه یا بیشتر

گزارش بودجه بندی و تخصیص

داشبورد بودجه و کارانه تخصیص یافته در سطح سازمان (داشبورد مدیرعامل)

داشبورد مدیران برای تخصیص و بودجه ذخیره

امکان اتصال به سایر نرم افزارهای اداری و مالی

یکپارچه با نرم افزار مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان

درخواست خود را برای دموی این محصول را ثبت کنید :
نظر مشتریان در مورد ما