نرم افزار گریدینگ شخصی

نرم افزار گریدینگ شخصی 34000 (ارتقا افقی)

این ماژول از نرم افزار سیمرغ 34000 شما را در پیاده سازی مدل ارتقا افقی و یا گریدینگ شخصی بر مبنای 5 عامل مورد تاکید در مدل 34000 همراهی می کند.

در موضوع ارتقا افقی که اخیراً بیشتر مورد توجه سازمانها قرار گرفته است این نرم افزار به سازمان کمک میکند با محاسبات دقیق و به هنگام از فریز شدن کارکنان در جایگاه شغلی جلوگیری کرده و برای ارتقا و افزایش حقوق دستمزد کارکنان صرفا مجبور به ارتقا عمودی در ساختار نباشد و امکان ارتقا افقی نیز فراهم شود.

به عبارت ساده تر کارکنان برای دستیابی به مزایای بیشتر لزوما نباید به رده های مدیریتی ارتقا یابند، بلکه با توسعه توانمندی های خود و متخصص شدن در حوزه کاری خود، میتوانند به همان میزان یا حتی بیشتر از مزایای ارتقا افقی بهره مند گردند. گریدینگ شخصی یکی از پایه های مدل حقوق مزایا 4P به عنوان P دوم (Person) می باشد.

درخواست خود را برای دموی این محصول را ثبت کنید :

ویژگی های نرم افزار گریدینگ شخصی سیمرغ

ارتقا افقی

چالش ها و محدودیت های ارتقا عمودی را با اضافه کردن ارتقا افقی به ساختار منابع انسانی حل کنید.

مزایای متخصصین

برای جبران خدمات متخصصین و افراد کلیدی، مجبور به ارتقا عمودی نشوید.

تاثیر عملکرد بر ارتقا

تاثیر عملکرد کارکنان در ارتقا افقی را مدیریت کنید و از نتایج ارزیابی عملکرد، به صورت یکپارچه در ارتقا افقی استفاده کنید.

Re-grading

به روزرسانی گریدهای شخصی را بعد از هر دوره انتظار طی چند ثانیه انجام دهید.

منطق دقیق

از منطق محاسبات و انطباق دقیق با مدل و آخرین به روزرسانی ها مطمئن شوید.

انعطاف

با انعطاف موجود در سیستم، موارد مورد نیاز را سفارشی کنید.

توسعه فردی

نتایج فرآیند آموزش و توسعه فردی را به ارتقا افقی کارکنان و گرید شخصی آنان گره بزنید.

یکپارچه با 4P

نتایج گرید شخصی را با منطق مدل 4P در سیستم حقوق و دستمزد به صورت یکپارچه مرتبط کنید.

حس فریز نشدن

حس پویایی ساختار و ارتقا پیوسته را برای کارکنان خود فراهم کنید تا احساس فریز شدن در جایگاه فعلی را نداشته باشند.

ما صرفا یک مدل یا سیستم نرم افزاری را به شما ارائه نمیکنیم !

بلکه شما را در پیاده سازی این سیستم و چگونگی رسیدن به نتایج فوق و مورد انتظار همراهی میکنیم. صرفا یک ابزار یا قالب عالی ولی تهی در اختیار شما قرار نمیدهیم بلکه با تکیه بر مدل علمی و استاندارد 34000، شما را در مسیر تکمیل محتوای تخصصی و استاندارد و بلوغ مدل گریدینگ شخصی کمک خواهیم کرد.

product feature image

چرا نرم افزار گریدینگ شخصی سیمرغ

ما در تمام مراحل اجرا و پیاده سازی در کنار شما خواهیم بود

و هر آنچه در کوله بار دانش و تجربه مان باشد ضمن ارائه خدمات زیر با شما به اشتراک خواهیم گذاشت:

  • پیاده سازی نرم افزار گریدینگ شخصی (ارتقا افقی)
  • همراهی در تعیین ضرایب و منطق محاسبات
  • مشاوره و همراهی در رگلاژ امتیازات شخصی و گریدها
  • کارگاه توجیهی منطق ارتقا افقی و مزایا برای کارکنان و سازمان
  • ارائه محتوای مربوط به تحصیلات یا مشاغل مرتبط و ...
  • ارائه پنل شخصی برای تک تک کارکنان برای شفافیت محاسبات و اطلاعات
  • مشاوره و همراهی در گریدینگ افراد و رفع انحراف ها
  • بنچمارک گریدینگ مشاغل با سازمانهای مشابه یا صنعت
  • همراهی در ریگریدینگ و اتصال امتیاز عملکرد به گریدها

ویژگی های نرم افزار گریدینگ شخصی سیمرغ

امکان تعریف نمادهای گرید شخصی

امکان تعریف خوداظهاری کارکنان

امکان تایید یا رد مدارک پیوست

مدیریت مدارک و اسناد کارکنان

منطق محاسبات تحصیلی

منطق محاسبات تجربه

امکان اعمال امتیازات طرح توسعه فردی

امکان اعمال امتیازات فعالیت های ویژه

تعریف دوره انتظار

امکان تعریف معیارها برای فعالیت های ویژه

امکان تغییر در بازه های امتیازی

ریگردینگ اتوماتیک در انتهای دوره انتطار

تطبیق اتوماتیک تاریخ تحصیلات و تجربیات

ارائه کارت ارتقا

اتصال یکپارچه به ماژول مدیریت عملکرد

امکان تعیین دوره های مورد محاسبه عملکرد

انعطاف در معیارهای توسعه فردی

امکان تفکیک گرید شخصی سیستمی و مصوب

امکان اعمال ضرایب پیش فرض استاندارد

انعطاف در تعیین ضرایب و سهم 5 عامل

امکان تعریف مسیر حرفه ای

ارتباط یکپارچه با مدل 4Pحقوق و مزایا

درخواست خود را برای دموی این محصول را ثبت کنید :
نظر مشتریان در مورد ما