نرم افزار گریدینگ شغلی

نرم افزار تجزیه تحلیل شغل و گریدینگ شغلی

این نرم افزار ابزاری هوشمند برای گریدینگ شغلی بر مبنای G20 طبق 34000 مدل در اختیار شما قرار میدهد. با این نرم افزار عوامل 20گانه گریدینگ شغلی را از جهت پیچیدگی و فراوانی بسنجید و گرید بندی کنید.

این نرم افزار صرفا ابزار محاسباتی نبوده و منطق حاکم بر سوالات هوشمند در تعیین امتیاز هر عامل محتوایی ارزشمند و دانشی به آن بخشیده است. برخورداری از محتوای دانشی و ماتریس مقایسه عوامل، جزو ویژگی های انحصاری این نرم افزار می باشد که آن را به محصولی بی رقیب و کاملا تخصصی تبدیل کرده است. همچنین در این نرم افزار به تجزیه تحلیل شغل و شرح شغل بر اساس مدل های استاندارد پرداخته میشود.

درخواست خود را برای دموی این محصول را ثبت کنید :

ویژگی های نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ

G20- JES

مشاغل سازمان را بر مبنای مدل G20 گریدبندی کنید.

دقت

از عدم خطا در محاسبات و انطباق کامل با منطق مدل 34000 اطمینان داشته باشید.

انعطاف

با تکیه بر انعطاف سیستم، طراحی سوالات را برای سنجش فراوانی و پیچیدگی نسبت به سازمان خود سفارشی کنید.

ماتریس ارتباطات

با ابزار هوشمند" ماتریس ارتباطات" از گزند اعمال سلیقه و تناقض در فرآیند گریدینگ در امان باشید.

انحراف از استاندارد

میزان انحراف از استاندارد را در گرید نهایی هر شغل به وضوح مشاهده کنید.

یکپارچه با 4P

نتایج گرید شغلی را به صورت یکپارچه به سیستم حقوق و دستمزد 4P مرتبط کنید.

شرح شغل

شرح شغل ها را در قالب استاندارد 34000 گام به گام تدوین کنید یا توسعه دهید.

هوشمند

با پیشنهادهای هوشمند نرم افزار در خصوص مشاغل مشابه از سوگیری غیرعادلانه در گریدینگ مشاغل مشابه در امان باشید.

شاخص های عملکردی

شاخص های عملکردی (PI) مشاغل را تعیین کنید و به صورت یکپارچه به فرم های ارزیابی عملکرد در ماژول مدیریت عملکرد متصل کنید.

توزیع گرید ها

توزیع گریدینگ مشاغل سازمان خود را با حالت نرمال مقایسه کرده، انحراف ها مشاهده و منشا آنها را شناسایی کنید.

ما صرفا یک مدل یا سیستم نرم افزاری را به شما ارائه نمیکنیم !

بلکه شما را در پیاده سازی این سیستم و چگونگی رسیدن به نتایج فوق و مورد انتظار همراهی میکنیم. صرفا یک ابزار یا قالب عالی ولی تهی در اختیار شما قرار نمیدهیم بلکه با تکیه بر مدل علمی و استاندارد 34000، شما را در مسیر تکمیل محتوای تخصصی و استاندارد و بلوغ مدل گریدینگ شغلی کمک خواهیم کرد.

product feature image

چرا نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ

ما در تمام مراحل اجرا و پیاده سازی در کنار شما خواهیم بود

و هر آنچه در کوله بار دانش و تجربه مان باشد ضمن ارائه خدمات زیر با شما به اشتراک خواهیم گذاشت:

  • پیاده سازی نرم افزار گریدینگ شغلی
  • ارائه محتوای شرح شغل ها
  • جلسات مصاحبه مشاغل اختصاصی شرح شغل
  • ارائه محتوای سوالات استاندارد برای تعیین گرید مشاغل
  • مشاوره و همراهی در گریدینگ و رفع انحراف ها
  • بنچمارک گریدینگ مشاغل با سازمانهای مشابه یا صنعت
  • ارائه محتوای ارتباط منطقی عوامل در ماتریس ارتباطات

امکانات نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ

طراحی فرم سوالات و تعیین انواع الگو در نوع سوال

تعیین عوامل امتیاز آور

تعیین منطق امتیازات

تعیین بازه امتیازها

عدم محدودیت در گریدها و امتیازها

امکان تعریف شغل های مشابه

پیشنهاد هوشمند در تعیین پیچیدگی و فراوانی

تعریف شرح شغل

تعریف بانک شایستگی

امکان تعیین مجموعه عوامل

تعریف ماتریس ارتباطات

تعیین انواع ارتباطات عوامل در ماتریس ارتباطات

گزارش گریدینگ مشاغل

تفکیک گرید شغلی مصوب و سیستمی

ارائه سه پیشنهاد مانع از انحراف در هر عامل

ارتباط یکپارچه با مدل 4P

درخواست خود را برای دموی این محصول را ثبت کنید :
نظر مشتریان در مورد ما