مقالات سیمرغ | صفحه 20

چگونه موسسه‌ی «دیلویت» سیستم مدیریت عملکرد خود را بازآفرینی کرد؟
2321 بازدید
20 دی 1400
چرا باید از خیر ارزیابی عملکرد «سالانه» گذشت؟
2777 بازدید
13 دی 1400
نحوه‌ی ارائه‌ی درست‌ترین بازخورد به کارکنان در درست‌ترین زمان
4275 بازدید
11 دی 1400
ابتکار عمل در مدیریت عملکرد کارکنان با استفاده از کشفیات دوازده‌گ...
2382 بازدید
5 دی 1400
چگونگی ارائه‌ی بازخوردهای نقادانه در مدیریت عملکرد کارکنان
4328 بازدید
4 دی 1400