مقالات سیمرغ | صفحه 21

چگونگی تکامل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان با استفاده از «بازخورد ...
1861 بازدید
27 آذر 1400
پنج مهارت حیاتی در «بازخورد دادن» برای رسیدن به مدیریت عملکرد بی ...
2158 بازدید
22 آذر 1400
چرا اکثر ارزیابی‌های عملکرد جانب‌دارانه هستند و چگونه آن‌ها را اص...
1656 بازدید
15 آذر 1400
در جست‌وجوی رویکردهای جدید ارزیابی عملکرد
1532 بازدید
9 آذر 1400
مدیریت عملکرد ناموفق، راه حل چیست؟
1648 بازدید
6 آذر 1400