مقالات سیمرغ | صفحه 23

ارزیابی 360 درجه و هشت دلیل شکست آن
2103 بازدید
5 آبان 1400
5 روند مدیریت عملکرد  از دیدگاه Gallup، Gartner، Mercer، BetterWo...
1402 بازدید
26 مهر 1400
ارزیابی 360 درجه؛ خوب، بد، زشت
1971 بازدید
17 مهر 1400
نقاط قوت و ضعف ارزیابی‌ 360 درجه
1839 بازدید
12 مهر 1400
5 مزیت ارزیابی 360 درجه‌ی عملکرد برای کارکنان
1422 بازدید
6 مهر 1400