مقالات سیمرغ | صفحه 30

اعتماد، حلقه‌ی گم شده (یا کم‌رنگ شده) در ارزیابی عملکرد کارکنان
2008 بازدید
13 دی 1399
12 سال مطالعه گالوپ در مورد دورکاری چه می گوید؟
2549 بازدید
19 آبان 1399
گزارش نتایج پرسشنامه کرونا
2780 بازدید
27 فروردین 1399
تجربه موفق «استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان اسناد و ...
2552 بازدید
24 فروردین 1399
نقش اعتماد به نفس رهبران در مديريت بحران ويروس كرونا
2444 بازدید
5 فروردین 1399