نرم افزار سنجش نگرش کارکنان

سنجش نگرش کارکنان

این نرم افزار ساده و کاربر پسند، جهت سنجش نگرش کارکنان و تحلیل نتایج حاصله بر اساس اســتاندارد 34000 کاربرد دارد. خروجی آن تحلیل شاخص‌هایی نظیر میزان رضایت شغلی، رضایت از مافوق، رضایت از حقوق، رضایت از همکاران، تعهد سازمانی و... است که فراوانی و وضعیت هر یک از 12 شاخص را به تفکیک سن، جنسیت، سنوات خدمت، تحصیلات و پست سازمانی تحلیل می نماید. نتایج بدست آمده اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیم گیری و تحلیل‌های منابع انسانی در سازمان فراهم می آورد. این نرم افزار در بیش از 150 سازمان متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است.

این نرم افزار در یافتن پاسخ این سوال به شما کمک میکند که :

تا چه اندازه اقدامات و فرآیندهای شما در حوزه منابع انسانی (در نگرش کارکنان شما) موثر است؟ این نرم افزار ساده و کاربر پسند، جهت سنجش نگرش کارکنان و تحلیل نتایج بر اساس اســتاندارد 34000 کاربرد دارد.

درخواست پنل اختصاصی سنجش نگرش
درخواست خود را برای دموی این محصول را ثبت کنید :
چک آپ کاملی از نگرش کارکنان خود بر اساس 12 متغیر زیر داشته باشید...

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

عدم تمايل به ترک خدمت

بهداشت روانشناختی و استرس

تعادل کار و زندگی

عدم اعتیاد به کار

حمايت سازمانی ادراک شده

عجين شدن با شغل

اشتياق سازمانی

هويت سازمانی

نبود رفتارهای ضد شهروندی

رفتارهای شهروندی سازمانی

امکانات نرم افزار سنجش نگرش کارکنان سیمرغ

سازگاری با تلفن همراه

داشبوردهای وضعیت هر کدام از عوامل نگرش کارکنان

ایجاد دسترسی اختصاصی سریع با یک درخواست

رایگان در راستای مسئولیت اجتماعی

رعایت اصل محرمانگی

طراحی بسیار ساده و کاربر پسند

تحلیل خودکار نتایج

ارائه خروجی آنی

داشبوردهای جمعیت شناختی

مقایسه نتایج با نُرم ملی

درخواست خود را برای دموی این محصول را ثبت کنید :
نظر مشتریان در مورد ما